اعداد 33 آیه 9
و از مارّه‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند.
اعداد 33 آیه 9
و از مارّه‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند.

« زيرا هان از كنون تمامي طبقات مرا خوشحال خواهند خ

...

باب دوم آيات سيزدهم تا هفدهم

2009/4/1

2 : 13
زيرا آن داوري بي رحم خواهد بود ب

...

باب سوم آيات پانزدهم تا هجدهم

2009/6/10

3 : 15

اين حكمت از بالا نازل نمي شود، ب

...

آیه امروز

نرم افزار کتاب مقدس

نرم افزار کتاب مقدس برای موبایلهای نوکیا و سونی اریکسون

دانلود برای نوکیا

دانلود برای سونی اریکسون

ساعت به وقت ایران

ساعت به وقت انگلستان

بالای صفحه