اعداد 33 آیه 9
و از مارّه‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند.
اعداد 33 آیه 9
و از مارّه‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند.

آیه امروز

برنامه مطالعه کتاب مقدس

خواندن کتاب مقدس در طول یک سال

 این برنامه با زمان بندی روزهای سال و باب ها ( فصل های) کتاب مقدس برای یک سال مطالعه کلام خدا طراحی شده است. هدف از این مطالعه به منظور ....

ادامه مطلب....

 

عهد جدید انجیل عیسی مسیح

 

4 انجیل، 13 نامه پولس، نامه های انفرادی مختلف..

ادامه مطلب...

 

Study Bible in one year......

نرم افزار کتاب مقدس

نرم افزار کتاب مقدس برای موبایلهای نوکیا و سونی اریکسون

دانلود برای نوکیا

دانلود برای سونی اریکسون

ساعت به وقت ایران

ساعت به وقت انگلستان

تاریخ ایران و اروپا

بالای صفحه