اعداد 33 آیه 9
و از مارّه‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند.
اعداد 33 آیه 9
و از مارّه‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند.
 • رساندن پیام عیسی به عموم
  رساندن پیام عیسی به عموم
 • همه نیاز به شنیدن خبر خوب دارند
  همه نیاز به شنیدن خبر خوب دارند
 • نجات دیگران وظیفه ماست
  نجات دیگران وظیفه ماست
 • دنبال من بیائید تا شما را صیاد مردم گردانم
  دنبال من بیائید تا شما را صیاد مردم گردانم
 • برو، مطابق ایمانت به تو داده شود
  برو، مطابق ایمانت به تو داده شود
 • از صاحب محصول درخواست نمائید تا کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد
  از صاحب محصول درخواست نمائید تا کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد
 • در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است
  در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است
 • آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید
  آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید
 • هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است
  هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است
 • خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند
  خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند
 • او مایه امید تمام ملتها خواهد بود
  او مایه امید تمام ملتها خواهد بود
 • هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد
  هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد

آیه امروز

نرم افزار کتاب مقدس

نرم افزار کتاب مقدس برای موبایلهای نوکیا و سونی اریکسون

دانلود برای نوکیا

دانلود برای سونی اریکسون

ساعت به وقت ایران

ساعت به وقت انگلستان

بالای صفحه